Vi tar hånd om kommunens

over 2500 boliger

Vår viktigste oppgaver er å eie boligene til Stavanger kommune – til sammen over 2 500 kommunale boliger. Det betyr at vi er et sosialt virkemiddel for å skaffe boliger til målgrupper som kommunen til enhver tid ønsker å tilgodese med et tilbud om bolig.

 

For boligene har vi ansvaret for:

Utvikling

Vi har også ansvaret for utvikling av den kommunale boligmassen. Dette gjør at vi kan kjøpe og selge boliger, og at vi opptrer som byggherre ved oppføring og rehabilitering av boliger i kommunal regi.  

 

Tildeling av bolig

Boligkontoret i Stavanger kommune tildeler boligene. 

Personer som boligkontoret tildeler en kommunal bolig får boligen fra oss, og vi inngår leiekontrakt med den enkelte. Vi har et tett samarbeid med boligkontoret og gir i denne sammenheng råd om bl.a. hvilke boliger som er best egnet for leietakerne.  

 

Bygger nye boliger

Vi har også ansvar for at det bygges selvbygger‐ og etablererboliger og utleieboliger – både til vanskeligstilte og til andre. Se Etablererordningen.

Viktige samarbeidspartnere

I forbindelse med utviklingen av den kommunale boligmassen har vi et tett samarbeid med boligbyggelagene, samt to andre kommunale foretak; Stavanger byggdrift KF og Stavanger utvikling KF.