Det er boligkontoret i Stavanger kommune som tildeler boliger

Det er ikke vi som tildeler den enkelte en kommunal bolig. Det er boligkontoret i Stavanger kommune som tildeler boligene.

Personer som boligkontoret tildeler en kommunal bolig får tilbud om å leie boligen fra oss, og vi inngår leiekontrakt med den enkelte. Vi har et tett samarbeid med boligkontoret og gir i denne sammenheng råd om bl.a. hvilke boliger som er best egnet for leietakerne.  

 

 

Kommunalt foretak

Tlf. 51 50 83 00 (09:00-14:30)

boligbygg@stavanger.kommune.no

Postadresse: 

Postboks 8001
4068 STAVANGER

Besøksadresse: 

Løkkeveien 51
4008 STAVANGER

(09:00-14:30)

Organisasjonsnummer 917 334 250