Det er boligkontoret i Stavanger kommune som tildeler boliger

Illustrasjon av nøkler.

Det er ikke vi som tildeler den enkelte en kommunal bolig. Det er boligkontoret i Stavanger kommune som tildeler boligene.

Personer som boligkontoret tildeler en kommunal bolig får tilbud om å leie boligen fra oss, og vi inngår leiekontrakt med den enkelte. Vi har et tett samarbeid med boligkontoret og gir i denne sammenheng råd om bl.a. hvilke boliger som er best egnet for leietakerne.