Illustrasjon
Illustrasjon
2513P plankart
Illustrasjon

Tastarustå B7

Tastarustå B7 blir det andre prosjektet med Etablererboliger. Her er det planlagt 56 boenheter fordelt mellom 30 familieboliger i rekke og 26 blokkleiligheter i lavblokker på to og tre etasjer. Boligene befinner seg sentralt på Tastarustå med nærhet til både skoler og barnehager.

Tastarustå B7 ligger i en sørvendt skråning med utsikt til Stokkavatnet i sør, nærhet til Tasta bydelssenter i sør-vest og med direkte kobling til grøntdrag og kvartalslekeplass i nord. Omgiv­elsene i Tastarustå er preget av rekkehus, lav blokkbebyggelse og en mindre del eneboliger. I tillegg har området en stor variasjon i uterom; her finnes blant annet en ny, stor skatepark, parkdrag, skolegårder og kvartalslekeplasser. Utsikten er viktig fra øvre nivå av Tastarustå og skal bevares. Bebyggelsen i delfeltet planlegges ligge lavt, integrert i terrenget, samtidig som utsikt og sol i varetas.

 

Området er planlagt for å legge til rette for alle, barn, unge, voksne og eldre. Adkomstvei til området er fra sør der delfeltet har et felles parkeringsanlegg under lavblokkene. Gjesteparkering og renovasjon ligger sør fra p-kjeller og en HC-parkering ligger på oppsiden av boligblokkene. Trapp og heiser leder opp til fellesområder med gatetun og vei som slynger seg videre opp i terrenget mellom rekkehusene. All parkering foregår i p-kjeller for beboerne.

Feltets utearealer er et stort sammenhengende grønt område med ulike rom og opplevelser i flere nivåer i terrenget. Livet mellom husene foregår på de gående og syklendes premisser og Tastarustå delfelt B7 er et barnevennlig område der biltrafikken nedprioriteres. Dette er et boligfelt som bidrar til sosialt samvær men samtidig sikrer private terrasser i boligen. Boligom­rådet preges av grønne fellesområder, private skjermete og solrike terrasser i sør og romslige inngangspartier med kveldssol sommerstid. Det grønne parkdraget fra kvartalslekeplass til ad­komstveien åpner for utsikt og luft samtidig som det binder delområdene i feltet sammen.

Reguleringsplan 2513P for området ble vedtatt av bystyret på møte den 23.4.2018. Vi jobber mot oppstart av dette prosjektet i år 2021, og sannsynlig byggetid vil være to år fra oppstart, noe som gir en sannsynlig ferdigstillelse til år 2023. 

Tasta er en bydel som har vært i stor vekst de siste årene med en befolkningsøkning på over 10% over de siste ti årene. På tross av dette er bydelen Stavangers nest minste i innbyggertall med sine 15 363 innbyggere per 1.januar 2017.

Snaue 200meter vest for boligene finner vi barneskolen Tasta skole, mens ungdomsskolen Tastarustå skole ligger mot nord-øst snaut 400meter fra feltet. Det er også flere barnehager i nærheten av boligene, innenfor en radius på 700meter finner vi tre barnehager, dette er Tastarustå, Tastavarden og Triade barnehage.

 

Det er flere flotte friområder på Tasta, vi har Stokkavatnet, Tastaveden og Tastavarden. Ved Stokkavatnet finner vi Mississippiskogen som er et flott område for barnefamilier. 

Det er også to flotte badeplasser i Tasta bydel, på Dusavikstraen kan du bade i sjøvann mens om du foretrekker ferskvann kan badeplassen nedenfor Mississippibekken ved Stokkavatnet være stedet for deg.

Liker du bedre å bade innendørs kan du besøke Tastahallen som du finner like ved Tastaveden og Byfjord skole.

c03-03.jpg

Illustrasjonsfoto Tastarustå B7

IMG_2217.JPG

Foto av boliger på Tastarustå B1

Vardeneset Idrettspark ligger 300meter nord for feltet og består av blant annet norges største skatepark, innendørs squashbaner og seks fotballbaner. Ved Tastarustå skole finnes basketballbane, fotballbane og –binge, sandvolleyballbaner, friidrettsbane og en mini-skatepark med betongramper. I tillegg finnes idrettshaller som Tastarustå idrettshall og Tastavarden fjellhall ikke langt ifra boligene.

Fra Tastarustå B7 er det også gode transportforbindelser, både for deg som foretrekker bilen, kollektivtransport, sykkelen eller om du trives best til fots. Hovedsykkelruten Tastaruta passerer ikke langt fra boligene og via denne kommer du deg til Stavanger sentrum på i underkant av ti minutter i moderat tempo. 

Foretrekker du å reise kollektivt er det 500meter til busstoppet hvor bussen både mot Stavanger sentrum og mot Vardeneset passerer inntill åtte ganger i timen. På E39 ikke langt fra boligene er det også mulig å hoppe på flere ekspressbusser på vei nordover til både Haugesund og Bergen. 

For deg som foretrekker bilen kommer du deg raskt ut på motorveien og videre sørover når den nye Eiganestunnelen åpner i 2019. Skal du nordover kjører du ut på E39 mindre enn en kilometer fra boligene. 

På andre siden av Tastavarden ligger selvbyggerfeltet Tastarustå B1, feltene er knyttet sammen med en gangsti over haugen. 

Ønsker du å gjøre deg bedre kjent i bydelen har Stavanger kommune i sammarbeid med Stavanger turistforening laget 52 hverdagsturer gjennom bydelene i Stavanger. Du kan for eksempel gå Vardenesturen eller Tastaturen som passerer i nærheten.