Tastarustå B2

Tastarustå B2 er et selvbyggerfelt på Tasta. Feltet består av 34 boliger i to ulike størrelser og planløsninger. Boligene var ferdig bygget og ble overtatt av selvbyggerne i 2015.

Boligene har adresse Wilhelm Retz' gate, som er lokalisert like bak Tasta Skatepark og Vardeneset Idrettspark.