Tastarustå B2

Tastarustå B2 er et selvbyggerfelt på Tasta. Feltet består av 34 boliger i to ulike størrelser og planløsninger. Boligene var ferdig bygget og ble overtatt av selvbyggerne i 2015.

Boligene har adresse Wilhelm Retz' gate, som er lokalisert like bak Tasta Skatepark og Vardeneset Idrettspark.

Kommunalt foretak

Tlf. 51 50 83 00 (09:00-14:30)

boligbygg@stavanger.kommune.no

Postadresse: 

Postboks 8001
4068 STAVANGER

Besøksadresse: 

Løkkeveien 51
4008 STAVANGER

(09:00-14:30)

Organisasjonsnummer 917 334 250