Illustrasjonsfoto
2514P plankart

Tastarustå B1

Tastarustå B1 er det foreløpig siste selvbyggerfeltet før overgangen til Etablererordningen. Feltet består av 88 boliger og byggingen er delt opp i to delfet. 

De 45 boligene på delfelt 1 ble overtatt av selvbyggerne i november 2017, mens boligene på delfelt 2 blir overført selvbyggerne i august 2018. 

Alle boligene har et totalt bruksareal på 141 kvadratmeter. Boligene leveres med ett soverom i førsteetasjen og uinnredet underetasje. Det er mulig for selvbyggerne å få inn både tre og fire soverom i underetasjen.

Feltet har adresser i Elias Tastads gate og adkomsten til feltet er ved å kjøre inn Tastavollen og forbi felt B2.

  • Selvbyggerfelt

  • 88 boliger i rekke

  • Ferdigstilt i 2018​

  • BRA 141 kvadratmeter