Protokoll fra styremøter 2020

Klikk på datoen for å laste ned protokoll.

Protokoll fra styremøter 2019

Klikk på datoen for å laste ned protokoll.

Protokoll fra styremøter 2018

Klikk på datoen for å laste ned protokoll.

Protokoll fra styremøter 2017

Klikk på datoen for å laste ned protokoll.

Protokoll fra styremøter 2016

Klikk på datoen for å laste ned protokoll.

Kommunalt foretak

Tlf. 51 50 83 00 (09:00-14:30)

boligbygg@stavanger.kommune.no

Postadresse: 

Postboks 8001
4068 STAVANGER

Besøksadresse: 

Løkkeveien 51
4008 STAVANGER

(09:00-14:30)

Organisasjonsnummer 917 334 250