Etablererordningen

Når et nytt felt med etablererboliger blir lyst ut finner du informasjon her om hvordan du kan søke om bolig. 

Det neste feltet vi planlegger er Tastarustå B7. Foreløpig kan du melde din interesse via skjemaet under her. Da vil vi kunne holde deg orientert om den videre fremdriften i prosjektet og du vil få e-post etterhvert som prosjektet skrider frem. 

Når det er tid for å søke om bolig på Tastarustå B7 vil du dersom du melder interesse i skjemaet motta e-post med informasjon om hvordan du skal søke. 

Last ned
tildelingskriteriene

Slik søker du: