Vårt samfunnsansvar

Som eier av over 2 500 boliger har vi et stort ansvar, ikke minst når vi eier på vegne av fellesskapet. Vi i Stavanger boligbygg er svært bevisst vårt samfunnsansvar.

 

Bevare verdier

Samfunnsansvaret griper inn i flere sider av vår  virksomhet. På vegne av fellesskapet skal vi for eksempel ha en forvaltning av boligene som fører til at verdiene ivaretas.

 

Bærekraftig

Vi skal også velge bærekraftige og miljøvennlige løsninger, kostnadseffektiv forvaltning og drift, og ivareta leietakernes behov.

 

Etiske retningslinjer

Samfunnsansvar integreres i vårt strategiarbeid, den løpende virksomhetsstyringen og i vår rapportering. Vi utarbeider også etiske retningslinjer tilpasset vår virksomhet. Vårt styre har ansvar for å påse at foretaket utarbeider og følger opp etiske retningslinjer.