Kontaktperson for media

Erik T. Hirth, daglig leder

Kontaktinformasjon

Tlf. 51 50 81 04

Mob. 908 37 395

erik.hirth@stavanger.kommune.no

Morten Malmin, styreleder

Medlem av Stavanger kommunestyre (FNB).

Kontaktinformasjon:

Mob. 911 12 033

morten.malmin@stavanger.kommune.no

Kommunalt foretak

Tlf. 51 50 83 00 (09:00-14:30)

boligbygg@stavanger.kommune.no

Postadresse: 

Postboks 8001
4068 STAVANGER

Besøksadresse: 

Løkkeveien 51
4008 STAVANGER

(09:00-14:30)

Organisasjonsnummer 917 334 250