Dette er Stavanger boligbygg

Møne av hus. Illustrasjonsfoto.

Stavanger boligbygg KF er et kommunalt foretak som ble etablert i 2016. 

Våre viktigste oppgaver er å eie, drifte og forvalte kommunens utleieboliger, totalt over 2 500 boliger. 

I tillegg planlegger og utvikler vi nye boligprosjekt som gjøres tilgjengelig gjennom Etablererordningen (tidligere kalt ”selvbyggerordningen”). 

 

Som et kommunalt foretak eies og styres vi av kommunen. Vi har vårt eget styre, og bystyret er vår  øverste myndighet. 

Vi er 15 ansatte og holder til på Løkkeveien i Stavanger.

Våre åpningstider er mandag til fredag fra 0900 til 1430.