Vår ledelse

Erik T. Hirth, daglig leder

Kontaktinformasjon

Tlf. 51 50 81 04

Mob. 908 37 395

erik.hirth@stavanger.kommune.no

Rolf R. Ness, leder for Etablererordningen

Kontaktinformasjon

Tlf. 51 50 89 17

Mob. 997 46 073

rolf.robert.ness@stavanger.kommune.no