Vår ledelse

Erik T. Hirth, daglig leder

Kontaktinformasjon

Tlf. 51 50 81 04

Mob. 908 37 395

erik.hirth@stavanger.kommune.no

Rolf R. Ness, leder for Etablererordningen

Kontaktinformasjon

Tlf. 51 50 89 17

Mob. 997 46 073

rolf.robert.ness@stavanger.kommune.no

Kommunalt foretak

Tlf. 51 50 83 00 (09:00-14:30)

boligbygg@stavanger.kommune.no

Postadresse: 

Postboks 8001
4068 STAVANGER

Besøksadresse: 

Løkkeveien 51
4008 STAVANGER

(09:00-14:30)

Organisasjonsnummer 917 334 250