Kontakt oss

Kontakt oss

Kontakt oss

Kontakt oss

Kontakt oss

Kontakt oss

Kontakt oss

Kontakt oss

Kontakt oss

Løkkeveien 51

Stavanger, Norway

boligbygg@stavanger.kommune.no

Postboks 8001 

4068 Stavanger 

51 50 83 00

Kommunalt foretak

Tlf. 51 50 83 00 (09:00-14:30)

boligbygg@stavanger.kommune.no

Postadresse: 

Postboks 8001
4068 STAVANGER

Besøksadresse: 

Løkkeveien 51
4008 STAVANGER

(09:00-14:30)

Organisasjonsnummer 917 334 250