Flyfoto
Plankart 2449

Haugåsveien

Meld din interesse

På Haugåsveien planlegges det etablererboliger med integrert kommunal bofelleskap. Her kommer inntil 30 enheter fordelt på bofelleskap, omsorgsboliger og etablererboliger (leiligheter). Eiendommen ligger i krysset Haugåsveien/Svend Foyns gate, på sørsiden av Haugåsveien.

Området har sentral beliggenhet i Hillevåg kommunedel med 300 meter gåavstand til Hillevåg sentrum hvor vi blant annet finner kjøpesenteret Kilden. De nærmeste barneskolene er Auglend og Kvaleberg, disse ligger begge ca. 500 m fra området. Ullandhaug og Kristianlyst er de nærmeste ungdomsskolene, begge i 1 km gangavstand.

Man har også kort vei til friområder som Bergåstjern med omkringliggende grønt ligger 250 m unna, mens det nærmeste større grøntområdet er Vannassen, 600 m i gangavstand. Sørmarka ligger like under 1 km fra området.

Området har god tilgjengelighet for både kollektivreisende, gående, syklende og kjørende. Det er ca. 600 meter til nærmeste påkjøring til motorveien, og 500 meter ned til fv.44 (Hillevågsveien). Det vil etableres en parkeringskjeller under bakkenivå med adkomst fra Svend Foyns gate. 

Området har gode kollektivforbindelser med buss nr. 11 som kjører forbi i Haugåsveien inn på Svend Foyns gate. Nærmeste busstopp til denne ruten er 150m unna i Svend Foyns gate. Videre er det under 500 meter til Hillevågsveien hvor vi finner Bussveien. Bussveien har høy frekvens av bussruter mellom Stavanger og Sandnes med inntill 16 avganger i timen både mot Stavanger sentrum og mot Forus. Nærmeste togstasjon er Paradis stasjon, 1,3 km i gangavstand.