Etablererordningen

Boligene i etablererordningen finansieres gjennom 50% startlån fra Stavanger kommune og 50% grunnlån fra Husbanken som fellesgjeld i borettslaget.

Boligkontoret i Stavanger kommune tildeler startlånet utifra en helhetlig vurdering av husstandens økonomiske situasjon. Det er derfor fullt mulig å fullfinansiere boligkjøpet uten egenkapital.

Etablererordningen.

Egen bolig uten egenkapital!

Kommunalt foretak

Tlf. 51 50 83 00 (09:00-14:30)

boligbygg@stavanger.kommune.no

Postadresse: 

Postboks 8001
4068 STAVANGER

Besøksadresse: 

Løkkeveien 51
4008 STAVANGER

(09:00-14:30)

Organisasjonsnummer 917 334 250