Etablererordningen

Boligene i etablererordningen finansieres gjennom 50% startlån fra Stavanger kommune og 50% grunnlån fra Husbanken som fellesgjeld i borettslaget.

Boligkontoret i Stavanger kommune tildeler startlånet utifra en helhetlig vurdering av husstandens økonomiske situasjon. Det er derfor fullt mulig å fullfinansiere boligkjøpet uten egenkapital.

Etablererordningen.

Egen bolig uten egenkapital!