Etablererordningen

Mange husker ordningen med "kommunal selvbyggertomt". Den gikk ut på at søkere ble tildelt tomt etter loddtrekning, og bygde huset sitt selv på tomten. Slik er det ikke lenger.

 

Nå er det etablererbolig som gjelder. Dette er en flott ordning for alle som vil inn på boligmarkedet for første gang. Ordningen er ideell for alle som ikke har egenkapital eller familie som kan hjelpe med å skaffe den. Vi i Stavanger boligbygg prosjekterer og bygger boliger. Alt innflytterne må gjøre selv, er å legge gulv og lister. Boligene er organisert som borettslag. 

 

  • Boligene tilbys til personer som ikke eier eller har eid bolig fra før

  • Småbarnsfamilier er hovedmålgruppen

  • Boligene er 50 prosent husbankfinansiert og 50 prosent finansiert med kommunalt startlån

  • Egenkapital er ikke nødvendig. Du må bare være i stand til å betjene de månedlige lånekostnadene

Bolig uten egenkapital!