Etablererordningen

Tildelingskriteriene for etablererordningen har følgende:​

 

  1. Du/dere skal ikke tidligere ha eid bolig eller fast eiendom.

  2. Du må ha minimum 5 års botid i Stavanger kommune, eller ha arbeidet/studert i Stavanger kommune i minimum 5 år.

  3. Du/dere må ha økonomi til å kunne betjene den lånebelastningen det blir å ha boliglån. 

  4. Det fastsettes en øvre brutto inntektsgrense og formuesgrense i forbindelse med hvert utlyste etablererboligfelt.

I spesielle tilfeller knyttet til samlivsbrudd eller andre tungtveiende grunner kan det gis dispensasjon fra kravet om ikke å ha eid bolig tidligere.

Last ned hele dokumentet med tildelingskriterier under her. 

Betingelser for å delta i etablererordningen 

Kommunalt foretak

Tlf. 51 50 83 00 (09:00-14:30)

boligbygg@stavanger.kommune.no

Postadresse: 

Postboks 8001
4068 STAVANGER

Besøksadresse: 

Løkkeveien 51
4008 STAVANGER

(09:00-14:30)

Organisasjonsnummer 917 334 250